Tzv. mazácká střižba výrazně šetří každému závodníkovi síly. Na rozdíl od klasické, kterou už dnes umí každé malé dítě, které si musí předříkávat „kámen, nůžky, papír, teď !“ Při této technice, pokud závodník postupuje pavoukem do dalších kol dochází často u netrénovaných jedinců ke křečím předloktí, kterým sice lze předejít dobrým pitným režimem, ale vyloučit je zcela nelze.

Tím, že je mazácká střižba prováděna bez prvomájového mávání šetří síly pouze jedním švihnutím (máchnutím), ale zase klade větší nároky na okamžité rozhodnutí.

V kratším časovém okamžiku tak musí závodník na rozdíl od dětské hry „kámen, nůžky, papír, teď“ předvést své schopnosti, dovednosti, taktický plán a momentální formu.

PRAVIDLA
 • závodníci stojí proti sobě čelem, oba mají na sobě startovní číslo
 • na znamení připravenosti ohnou (pravou, levou) ruku v předloktí, sevřou prsty a dlaň v pěst a jemným kontaktem s pěstí soupeře projeví, že jsou nachystáni k zahájení zápasu. Tento dotek je zároveň specifickým pozdravem MS ve střižbě, který by měl zdobit všechny soupeře v duchu fair-play. Poté už soupeři nemluví.
 • následuje je oční kontakt
 • vzápětí oba závodníci zahájí SOUČASNĚ prudký pohyb pěstí vzhůru a poté znovu rychle prudce dolů, v této fázi si vybírá každý jednu z možností
 • kámen (sevřená pěst)
 • nůžky (natažený ukazovák a prostředníček- oba prsty jsou od sebe, ostatní prsty jsou schované v dlani)
 • papír (natažená dlaň, napnuté prsty, které mají vedle sebe kontakt navzájem)
 • v případě stejné volby (př.kámen-kámen) se královský střih opakuje už bez pozdravu (kontaktu pěstí)

Možné výsledky

 • vítězství kamene, kámen vyhrává nad nůžkami, o které se ztupí
 • vítězství nůžek, nůžky vyhrávají nad papírem, který přestřihnou
 • vítězství papíru, papír vyhrává nad kamenem, který zabalí

Zápas končí celkovou výhrou závodníka, který získá jako první 3 vítězství.

Neplatná-chybná střižba

 • závodník pohyb přeruší v jakékoliv fázi, tzn. směrem vzhůru, nebo směrem dolů
 • závodník neprovede pohyb plynule
 • závodník provede pohyb příliš pomalu
 • závodník nezakončí pohyb jednou ze tří variant (kámen, nůžky, papír), ale ukáže např. pokroucený papír, pokřivené nůžky, rozevřenou pěst – zkrátka tzv „křečáka“
 • každá neplatná-chybná střižba znamená vítězství (bod) pro soupeře

Na každý zápas v play off, ale také ve skupině dohlíží delegovaný rozhodčí.

Protesty posuzuje jury (Kráča, Majkl, Pucholt).

 

MS ve střižbě - World Championship Cutting - www.strizba.cz | vytvořili ActionBrothers.cz | tipy: Dorty pro děti | Vinné sklepy a vinařství